Dział pomocy i dokumentacja

 
1. Edycja kwestionariusza ankiety lub testu
1.1 Dodawanie nowego kwestionriusza
1.2 Edycja tytułu i logo
1.3 Formatowanie tekstu
1.4 Wiadomość powitalna i pożegnalna
1.5 Wiadomość zatrzymania ankiety
1.6 Własna stopka w kwestionariuszu
1.7 Dodawania pytań
1.8 Dodawanie kolejnych stron
1.9 Kopiowanie pytań i stron
1.10 Zmiana kolejności pytań i stron
1.11 Usuwanie i przywracanie elementów kwestionariusza
1.12 Moduł tłumaczeń ankiety
1.13 Podgląd ankiety, testowanie działania

2. Rodzaje pytań i ich opcje
2.1 Wprowadzenie
2.2 Pytania proste
2.3 Pytania otwarte i pytanie o liczbę
2.4 Pytanie rankingowe - ocena
2.5 Pytanie macierzowe
2.6 Pytanie nietypowe
2.7 Ustawienia pytań

3. Ustwienia działania kwestionariusza
3.1 Wprowadzenie
3.2 Przyciski i etykiety
3.3 Numeracja stron
3.4 Pasek postępu
3.5 Czas trwania

4. Logika i grupy badawcze
4.1 Losowa kolejność stron, pytań i kafeterii
4.2 Losowe grupy badawcze
4.3 Pytania filtrujące
4.4 Warunki widoczności

5. Punktacja i oceny
5.1 Dodawanie punktacji
5.2 Dodawanie ocen
5.3 Widoczność punktacji
5.4 Widoczność wyniku końcowego i oceny

6. Zbieranie danych
6.1 Kolektory
6.2 Ustawienia zbierania danych
6.3 Ograniczenia dostępu do ankiety
6.4 Przekierowanie respondenta po zakończeniu odpowiedzi
6.5 Powiadomieni o nowej odpowiedzi
6.6 Edycja linku do kwestionariusza
6.7 Identyfikacja respondentów
6.8 Przeglądanie rekordów arkuszy odpowiedzi
6.9 Wysyłanie zaproszeń
6.10 Zarządzanie tokenami
6.11 Personalizacja treści
6.12 Kody promocyjne

7. Wyniki
7.1 Analiza wyników
7.2 Tabele krzyżowe
7.3 Eksport wyników

8. Badania 180/360 stopni
8.1 Co to jest badanie 360 stopni?
8.2 Jak stworzyć badanie 360 stopni?
8.3 Analiza wyników

9. Praca grupowa