Ustawienia kwestionariuszy

Wprowadzenie

Aby zmienić ustawienia ankiety musimy ze strony startowej wybrać daną ankietę oraz wejść w dział Edycja. Tam klikamy w tytuł naszej ankiety, po czym przechodzimy do Ustawienia. Tu możemy ustawić czas trwania ankiety, ustawienia paska dostępu, ustawienia numeracji stron i pytań oraz język ankiety.

Wchodzenie w ustawienia ankiety

Przyciski i etykiety

Dodanie przycisków "Wstecz" i "Stop"

Aby włączyć swobodne poruszanie się w ankiecie należy wejść w zakładkę Przyciski i etykiety w oknie edycji tytułu badania, a następnie zaznaczyć kwadrat przy etykiecie Wstecz, a jeśli chcemy by respondent miał możliwość zatrzymania ankiety w trakcie jej wypełniania to zaznaczamy kwadrat przy etykiecie Stop.

Zmiana nazw przycisków

Zmiana etykiet w ankiecie pozwala na zmianę nazw wszystkich dostępnych przycisków w badaniu, np. "Wstecz" na "Poprzednia strona" czy "Dalej" na "Następna strona". Aby to zrobić należy wejść w zakładkę Przyciski i etykiety i tam dokonać edycji.

Edytowanie etykiet i włączanie swobodnego poruszanie się w ankiecie

Numeracja stron

Aby dokonać zmian w numeracji stron/pytań należy w zakładce Ustawienia wybrać Tak przy Numery strony lub Numery pytania. Domyślnie to ustawienie jest wyłączone.

Włączanie numeracji stron i pytań

Pasek postępu

Aby udostępnić respondentowi informację w jakim stopniu ukończył wypełnianie kwestionariusza (poprzez wyświetlanie u góry wskaźnika postępu) należy w zakładce Ustawienia z listy rozwijanej o nazwie Wskaźnik postępu wybrać Włącz (pasek postępu jest domyślnie włączony). To ile dana strona stanowi procent całości kwestionariusza jest obliczane automatycznie na podstawie liczby pytań na stronie. Możemy także ręcznie ustalić postęp dla każdej ze stron w ustawieniach stron.

Ustawianie postępu na stronie

Czas trwania

Aby ustalić limit czasowy jaki respondent ma na wypełnienie ankiety należy w zakładce Ustawienia zmienić ustawienie Ograniczenie czasowe. Tutaj możemy ustalić limit czasowy dla całej ankiety. By zmienić ograniczenia czasowe dla pojedynczej strony należy wejść w jej ustawienia. Zegar jest widoczny dla respondenta w górnej części ankiety.

Ustawianie czasu trwania ankiety