O nas

Historia

Wszystko zaczęło się w 2006 roku, gdy założyciel serwisu dr Robert Borowski potrzebował przeprowadzić ankietę online, aby zdobyć potrzebne dane do pracy dyplomowej. Powstała wówczas pierwsza strona z ankietą. Gdy okazało się, że rozwiązanie to może służyć również innym, stworzona została pierwsza wersja serwisu pod adresem Moje-Ankiety.pl, gdzie każdy mógł za darmo realizować swoje własne badania online.

Serwis Moje-Ankiety.pl był przez kolejne lata rozwijany. Stał się ostatecznie najpopularniejszym serwisem, który umożliwiał w pełni wartościowe badania ankietowe za darmo. Nie zabrakło też w nim rozwiązań dla biznesu, a jego głównymi odbiorcami stały się średnie i małe przedsiębiorstwa.

Pojawiła się z czasem potrzeba aby dodać do serwisu możliwość realizacji testów jako formy sprawdzania wiedzy podczas zajęć dydaktycznych. Doprowadziło to do powstania kolejnej wersji programu i udostępnienia jej jako ProfiTest.pl - zintegrowany system ankietowo-testowy.

Obecnie to platforma ProfiTest.pl jest głównym narzędziem badawczym udostępniającym wybór profesjonalnych pakietów do tworzenia ankiet i testów oraz eksperymentów naukowych online.

Misja

Od samego początku skoncentrowaliśmy się na zaspokojeniu potrzeb środowiska naukowego. Naszym priorytetem stało się dostarczenie profesjonalnych narzędzi środowisku akademickiemu oraz osobom powiązanym z badaniami rynku i marketingiem. Z każdym zleceniem na indywidualne zamówienie tworzony był kolejny fragment funkcjonalności serwisu, który następnie był udostępniany wszystkim użytkownikom. Tak jest do dziś. Gdy tylko realizujemy coś na potrzeby konkretnej osoby, dostarczamy nowe rozwiązanie wszystkim pozostałym naszym użytkownikom.

Chcemy też aby każdy użytkownik naszego serwisu mógł za darmo przeprowadzić w pełni wartościowe badanie ankietowe. To właśnie dlatego mamy prawdopodobnie najbogatsze w funkcje konto darmowe wśród podobnych portali. Nie ma tu ograniczeń na liczbę kwestionariuszy, czas trwania ankiety czy liczbę zebranych odpowidzi w ramach testu. Dajemy możliwości zaawansowanej logiki pytań i realizacji warunków badawczych zupełnie za darmo.

Ludzie

Za każdym przedsięwzięciem zawsze stoją ludzie. W tym przypadku nie jest inaczej. Szczególne miejsce zajmuje kadra Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, która dostarcza nam cennych uwag i pomysłów, jest też naszym zapleczem rozwojowym i ciałem merytoryczno-doradczym. Dziękujemy szczególnie takim zespołom jak Grape (Group for Research in APlied Economics) i LEE (Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej), za zaangażowanie w rozwój platformy badawczej ProfiTest.pl.

Nie tylko naukowcy, ale również nasi użytkownicy angażują się razem z nami w rozwój serwisu. Wiedzą bowiem, że dzięki temu dostają doskonale dopasowane do ich potrzeb narzędzie.

Z dumą możemy powiedzieć, że nasi użytkownicy to nasi ludzie!