Praca w grupie

Udostępnianie kwestionariuszy

Na naszej stronie można także udostępniać ankiety w grupach oraz określać zakres dostępu dla innych użytkowników lub grup. Aby to zrobić należy wejść w daną ankietę, a następnie przejść do działu UPraca grupowa. Aby udostępnić ankietę użytkownikowi należy wpisać adres e-mail użytkownika w pierwsze pole, a następnie kliknąć Udostępnij. Dla użytkownika, którego udostępniliśmy ankietę możemy teraz ograniczyć lub rozszerzyć uprawnienia w zakresie edycji ankiety, zbierania danych oraz dostępu do wyników. Jeśli pracujemy w dużych grupach to możemy utworzyć sobie grupę roboczą i dla niej określić uprawnienia, jakie będzie posiadał każdy członek tej grupy. Po utworzeniu grupy należy klikąć przycisk , aby wyświetlić uprawnienia dla grup.

Udostępnianie prywatne oraz w grupie

Przy dodawaniu osoby do grupy możemy zaznaczyć opcje 'Współudostępnianie' co znaczy, że nie tylko my w tej grupie możemy udostępniać ankietę, ale także osoba z włączoną możliwością współudostępniania.

Włączanie współudostępniania w grupie