Badanie 180/360 stopni

Co to jest badanie 360 stopni?

Ocena 360 stopni polega na zbieraniu informacji zwrotnych na temat skuteczności zachowań ocenianej osoby z wielu źródeł – od niej samej, od jej przełożonych, podwładnych, kolegów, klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to proces, w którym porównuje się samoocenę konkretnych umiejętności z oceną tych umiejętności dokonaną przez innych ludzi, którzy na co dzień obserwują pracę ocenianej osoby.

Badanie 360 stopni

Jak stworzyć badanie 180/360 stopni?

Pierwszym etapem po stworzeniu ankiety jest podanie osobie ocenianej specjalnego linku, który znajdziemy w zakładce 360°, w ustawieniach danego kolektora. Kolejnym etapem jest utworzenie grup oceniających, które będą oceniali daną osobę.

Tworzenie grup oceniających

Czynność tą wykonujemy w tej samej zakładce,w której znajduje się link dla osoby oceniającej. Jeśli już utworzyliśmy grupy to musimy rozesłać link ogólny do ankiety osobom, które będą należały do jednej z grup oceniających zabezpieczając się przed wielokrotnym wypełnieniem ankiety przez tą samą osobę korzystając np. z funkcji tokenów. Każda osoba wypełniająca ankietę będzie musiała wybrać grupę, do której należy. Wchodząc później w podgląd rekordów, ID takiej osoby będzie odpowiadało wybranej grupie, natomiast ID osoby ocenianej ma ID __subject__

Podgląd rekordów w badaniu 360 stopni

Wyniki badania typu 360 stopni

Wyniki do badania typu 360 stopni możemy sprawdzić w dziale Wyniki w zakładce Analiza wyników w części 360°.

Wyniki badania 360 stopni