Dokumentacja

Tworzenie kwestionariusza

W celu stworzenia nowej ankiety klikamy przycisk plus, znajdujący się na samej górze strony głównej. Wyświetli się okno edycji nazwy badania, po wpisaniu nazwy badania, klikamy strzałkę w prawo. Aby dokonać jakichkolwiek zmian we wcześniej stworzonej ankiecie musimy ze strony startowej wybrać daną ankietę oraz wejść w dział Edycja. Wszelkie zmiany zapisujemy przyciskiem Zapisz.

Przechodznie do edycji ankiety

Tytuł kwetionariusza i logo

Aby zmienić tytuł kwestionaiursza klikamy w pole edycji tytułu - jest ono oznaczone dużą literą "H". Z tego samego okna możemy również ustawić własne logo, naciskając przycisk Dodaj logo.

Zmiana tytułu ankiety

Po jego kliknięciu pojawi nam się okienko, umożliwiające dodanie zdjęcia z dysku komputera lub wybranie któregoś ze zdjęć wcześniej dodanych do kwestionariusza

Dodawanie logo

Formatowanie tekstu

Aby sformatować tekst należy zaznaczyć dany jego fragment, a okienko formatowania automatycznie się pojawi. Możemy w ten sposób formatować treść pytań, odpowiedzi lub teksty zawarte w kwestionariuszu.

Formatowanie tekstu

Wiadomość powitalna i pożegnalna

Wiadomość powitalna

Aby zmienić wiadomość powitalną klikamy w obszar zawierający jej treść (domyślnie: Wiadomość powitalna), który znajduje się bezpośrednio pod tytułem ankiety. Pojawi się okienko umożliwiające edycję jej treści.

Edytowanie wiadomości powitalnej
Wiadomość pożegnalna

Analogicznie możemy zmienić wiadomość pożegnalną. Wystarczy przewinąć stronę na dół ankiety, gdzie znajduje się obszar pozwalający na edycję tej treści.

Edytowanie wiadomości pożegnalnej

Wiadomość zatrzymania ankiety

Istnieje także możliwość ustawienia wiadomości, która pojawi się na ekranie respondenta, gdy ten zapauzuje wypełnianie kwestionariusza. Aby to zrobić, należy w oknie edycji tytułu ankiety wejść w zakładkę Przyciski i etykiety i tam zaznaczyć kwadrat przy okienku Stop.

Tworzenie wiadomości zatrzymania ankiety

Wtedy też na dole ankiety pojawi się okno umożliwiające edycję tej wiadomości.

Edytowanie wiadomości zatrzymania

Stopka ankiety

Możemy również dodać i zmienić stopkę ankiety. Okno jej edycji znajduje się w oknie edycji tytułu kwestionariusza.

Stopka ankiety

Dodawanie pytań

Aby dodać pytanie, należy pod tytułem odpowiedniej strony kliknąć Nowe pytanie.

Dodawanie pytania - pierwszy krok

Następnie wybieramy jedno z dostępnych typów pytań.Po wybraniu rodzaju pytania, automatycznie zostajemy przeniesieni do jego edycji. Pod oknem edycji pytania mamy możliwość poglądu pytania i zaznaczania odpowiedzi, by upewnić się, że odpowiada ono naszym potrzebom. Po zbudowaniu pytania, klikamy Zapisz, aby zapisać zmiany na stronie. Jeśli na ekranie pojawi się okienko z treścią Zapisano oznacza to, że pytanie zostało poprawnie zapisane.

Dodawanie pytania - drugi krok

Mamy również możliwość dodania pytania powyżej już istniejącego pytania - wystarczy kliknąć w ikonkę przy już istniejącym pytaniu.

Dodawanie pytania powyżej

Dodawanie stron

Aby dodać nową stronę w ankiecie, należy kliknąć w Nowa strona w miejscu, w którym chcemy dodać nową stronę. Po kliknięciu w przycisk automatycznie wyskakuje okno edycji tytułu nowo dodanej strony.

Dodawanie-nowej-strony

Kopiowanie pytań i stron

Kopiowanie pytania

Pytanie kopiujemy najeżdzając kursorem na już istniejące zapytanie i klikając ikonkę kopiowania - .

Kopiowanie pytania

Następnie możemy skopiowane pytanie wkleić w dowolne miejsce naciskając Nowe pytanie, a po czym klikamy Wklej.

Wklejanie pytania
Kopiowanie strony

Aby skopiować stronę należy najechać kursorem na już istniejącą stronę, po czym kliknąć ikonkę kopiowania - przy stronie, którą chcemy skopiować. Następnie dodajemy nową stronę i w oknie edycji tytułu klikamy przycisk Wklej.

Kopiowanie strony

Zmiana kolejności pytań i stron

Aby zmienić kolejność stron w ankiecie klikamy i przytrzymujemy ikonę , która znajduje się po prawej stronie tytułu strony. Przesuwamy stronę w interesujące nas miejsce. Podobnie możemy zmienić kolejność pytań na stronie, jak również przenieść pytanie na inną stronę.

Zmiana kolejności stron i pytań

Usuwanie/przywracanie pytań i stron

Aby usunąć pytanie należy przy danym pytaniu kliknąć , a następnie potwierdzić czynność. Jeśli chcemy przywrócić usunięte pytanie musimy kliknąć przycisk Pokaż usunięte elementy, który znajduje się na samym dole ankiety.

Pokazywanie usuniętych elementów

Następnie przy pytaniu, którą chcemy przywrócić klikamy . Analogicznie usuwamy i przywracamy całe strony.

Przywracanie usuniętego pytania

Tłumaczenie ankiety

Niekiedy zajdzie potrzeba przeprowadzenia ankiety nie tylko wśród osób polskojęzycznych, ale także wśród obcokrajowców. W tym celu możemy stworzyć tłumaczenie ankiety na jeden lub więcej wybranych języków. Aby to zrobić należy należy wybrać daną ankietę, a następnie przejść do działu Tłumacz. Dodajemy nowe tłumacznie przyciskiem + Nowe tłumacznie, z rozwijanej listy wybieramy język, naciskamy Zapisz i edytujemy dane fragmenty ankiety. Po wprowadzeniu do pola tekstowego tłumaczenia wybranego fragmentu ankiety, należy zatwierdzić to przyciskiem Tu przycisk w prawym dolnym rogu pola.

Dodawanie tłumaczenia ankiety

Po dokonaniu tłumaczenia przechodzimy do działu Zbieraj dane (Linki) z menu bocznego i w zakładce Ustawienia w ustawieniach głównych zmieniamy tłumaczenie na wcześniej utworzone.

Zmiana języka ankiety

Pogląd ankiety i jej testowanie

Pogląd ankiety

Aby wejść w pogląd ankiety należy wejść w dział Pogląd i test. Mamy tam możliwość przeglądania wszystkich stworzonych stron w ramach wybranej ankiety, zarówno pojedynczo, jak i wszystkie naraz, klikając przycisk Pokaż wszystkie.

Podgląd ankiety
Test ankiety

Aby przetestować wybraną ankietę należy w dziale Pogląd i test kliknąć przycisk Test. Po jego kliknięciu mamy możliwość przejrzenia wszystich stron naszego badania, zaznaczenia odpowiedzi i sprawdzenia czy stworzona przez nas ankieta odpowiada naszym potrzebom.

Test ankiety

Rodzaje pytań i ustawienia

Treść pytania możemy zmienić w zakładce Tekst w oknie edycji pytania. Możemy tu również dodać podpowiedź do pytania lub obrazek, film czy plik. Jeśli chcemy dodać film z YouTube to musimy wkleić link w wolne pole, a następnie kliknąć Ustaw filmik. W przypadku dodawania obrazka lub filmu klikamy najpierw Ustaw obrazek lub Dodaj plik, a następnie wybieramy plik z naszego dysku. Każdy używany obrazek automatycznie zostanie dodany także, do naszej galerii.

Treść pytania

Odpowiedzi do pytania dodajemy i edytujemy w zakładce Odpowiedzi.Aby ręcznie dodać odpowiedź wystarczy, że klikniemy w Dodaj nową odpowiedź i od razu wyświetli nam się nowe pole do wpisania odpowiedzi.

Odpowiedzi do pytania

W zależności od wariantu pytania, możemy specjalne własności dla danej odpowiedzi:

- pozwala na przypisanie obrazka do odpowiedzi

- pozwala obok treści odpowiedzi umieścić pole na odpowiedź otwartą (ikona oznacza, że opcja jest włączona)

- w przypadku wielokrotnego wyboru określa czy dana odpowiedź jest wyłączna czy nie, w przypadku zaznaczenia przez respondenta odpowiedzi wyłącznej wszyskie pozostałe odpowiedzi w pytaniu zostaną dezaktywowane/anulowane (ikona oznacza, że opcja jest włączona)

- pozwala na usunięcie odpowiedzi

W przypadku pytań o liczbę dostępne są również pola na dodanie ograniczeń na wartość minimalną i maksymalną wprowadzanych przez respondenta liczb

- po kliknięciu i przytrzymaniu tej ikony możemy przenieść odpowiedź w inne miejsce

Pytania proste

Mamy cztery typy pytań prostych - jednokrotny wybór, wielokrotny wybór, lista rozwijana (która jest wariacją pytania o jednokrotnym wyborze) i wielokrotny wybór (kafelki). Możemy zmieniać typ naszego pytania w oknie edycji pytania w zakładca Ustawienia.

Pytanie proste

Jednokrotny wybór - jest to pytanie jednokrotnego wyboru. W ustawieniach pytania możemy określić czy odpowiedzi mają być wyświetlane poziomo czy też pionowo. Dla każdej odpowiedzi możemy ustalić widoczność dodatkowego pola otwartego (stosowane przy pytaniach typu "Inna, jaka.."). Możemy też określić wymagania co do konieczności wybrania odpowiedzi.

Pytanie jednokrotnego wyboru

Wielokrotny wybór - jest to pytanie wielokrotnego wyboru. W ustawieniach pytania możemy określić czy odpowiedzi mają być wyświetlane pionowo czy poziomo. Dla każdej odpowiedzi możemy ustalić widoczność dodatkowego pola otwartego (stosowane przy pytaniach typu "Inna, jaka..") oraz ustalić wyłączność odpowiedzi (zaznaczenie takiej odpowiedzi blokuje możliwość zaznaczenia innych). Możemy też określić wymagania co do konieczności wybrania przez respondenta minimalnejlub maksymalnej liczby odpowiedzi.

Pytanie wielokrotnego wyboru

Lista rozwijana - jest to pytanie jednokrotnego wyboru z odpowiedzią w postaci listy rozwijanej. Możemy także ustalić wymagania co do konieczności odpowiedzi.

Pytanie z rozwijaną listą

Wielokrotny wybór (kafelki) - jest to pytanie wielokrotnego wyboru, w którym odpowiedzi wyglądają jak kafelki. Najczęściej używane, gdy odpowiedzi są w postaci zdjęć. W ustawieniach pytania jest możliwość określenia wielkości kafelek oraz minimalnej i maksymalnej liczbę odpowiedzi. Poniżej przykład z kafelkami małej wielkości (2/4).

Pytanie wielokrotnego wyboru z małymi kafelkami

Pytania otwarte i pytania o liczbę

Pytanie otwarte - pole na wprowadzenie tekstu przez respondenta. W ramach jednego pytania można uruchomić wiele takich pól oraz każdemu z nich przypisać stosowne etykiety.

Pytanie z otwartą odpowiedzią

Numeryczne - jest to pytanie, w którym odpowiedzi muszą zostać udzielone w postaci liczb. Przy każdej odpowiedzi możemy ustalić zakres w jakim dana liczba ma się znajdować.

Pytanie o podanie liczby

Podział punktów - jest to klasyczne pytanie numeryczne (patrz wyżej), ale dodatkowo można ograniczyć, w jakim zakresie ma znajdować się suma liczb ze wszystkich odpowiedzi.

Pytanie z przydzielaniem punktów

Ranking i pytania o ocenę

NPS (skala) - pytanie w postaci wyboru na skali liczb z zadanego zakresu. Możemy samodzielnie ustalić zakres w granicach od -5 do +10. Każdą skalę można opatrzyć stosownym tekstem po obu jej stronach. W ramach jednego pytania możemy mieć wiele skal.

Pytanie ze skalą NPS

Suwak (skala) - pytanie w postaci suwaka, który posiada wartości od 0 (skrajna lewa pozycja) do 100 (skrajna prawa pozycja). W ramach jednego pytania można mieć wiele suwaków, a każdy suwak można opatrzyć stosownym tekstem po obu jego stronach.

Pytanie z suwakiem

Ocena (skala) - jest to pytanie w postaci wyboru gwiazdek (oceny). W ustawieniach możemy ustalić zakres oceny od 1 do 10. Dodatkowo, możemy opatrzyć gwazdki tekstem z obu stron.

Pytanie z gwiazdkami

Ranking - pozwala na wybranie oraz uszeregowanie podanych odpowiedzi przez respondenta w wybranej przez niego kolejności. W ustawieniach pytania możemy ustalić minimalną oraz maksymalna liczbę wybranych odpowiedzi.

Pytanie z rankingiem

Macierze/tabele

Macierz jednokrotnego wyboru - jest to pytanie, którego wygląd jest w formie macierzy (posiada wiersze i kolumny) i w każdej grupie kolumn respondent może wybrać tylko jedną odpowiedź dla danego wiersza. W ustawieniach macierzy, można ustawić wiele grup, a w każdej grupie wiele kolumn. Przy wariancie jednokrotny wybór - wiersze i kolumny, wybrane odpowiedzi nie mogą się powtarzać, ani w kolumnach, ani w wierszach. Jest też możliwość stworzenia listy rozwijanej.

Macierz jednokrotnego wyboru

Macierz wielokrotnego wyboru - jest to pytanie, którego wygląd jest w formie macierzy (posiada wiersze i kolumny) i w każdej grupie kolumn respondent może wybrać wiele odpowiedzi dla danego wiersza. W ustawieniach macierzy możemy określić minimalną i maksymalną liczbę odpowiedzi.

Macierz wielokrotnego wyboru

Macierz z odpowiedziami otwartymi - jest to pytanie, którego wygląd jest w formie macierzy (posiada wiersze i kolumny) i w każdej kolumnie respondent ma puste pole do wprowadzenia tekstu.

Macierz z polami otwartymi

W zakładce 'Kolumny' ustawienia wariantu dotyczną tylko danej grupy, a nie całej macierzy. Dla każdej grupy można wybrać inny wariant odpowiedzi i uzyskać np. jedną kolumnę z odpowiedzią jednokrotnego wyboru, a drugą z odpowiedzią otwartą.

Aby edytować kolumny w macierzach należy w oknie edycji pytania wejść w zakładkę Kolumny. W przypadku macierzy to w tej zakładce ustala się obowiązkowość pytania lub minimalną i maksymalną ilość odpowiedzi. Ustawienia te dotyczną danej grupy kolumn, a nie całej macierzy co pozwala nam na połączenie kilku wariantów pytań w jednej macierzy. Aby dodać nową grupę musimy kliknąć w przycisk z plusem i jesteśmy automatycznie przeniesieni do ustawień nowej grupy kolumn. Aby dodać nową kolumnę, należy kliknąć w przycisk Nowa kolumna.

Edycja kolumn macierzy

Nietypowe pytania

Załączanie plików - pozwala na dołączenie pliku do testu lub ankiety przez respondenta. W ramach jednego pytania możemy poprosić respondenta o załączenie wielu plików. W ustawieniach możemy także ustalić rozmiar danego pliku oraz jego rozszerzenie.

Pytanie o plik

Tak/Nie - jest to pytanie z odpowiedziami Tak lub Nie. W ustawieniach pytania możemy zmienić etykiety tych odpowiedzi np. na Prawda i Fałsz. Możemy także ustalić wymagania co do konieczności odpowiedzi.

Pytanie typu tak/nie

Paragraf - nie jest to pytanie tylko element kwestionariusza pozwalający na umieszczenie opisu czy tekstu, które nie jest pytaniem.

Wstawianie tekstu

Ustawienia pytań

Zmiana ustawień pytania

Aby zmienić ustawienia pytania musimy wejść w zakładkę Ustawienia z wybranym pytaniu. W tej zakładce możemy dodawać respondentowi możliwość skomentowania pytania, włączyć obowiązek odpowiedzi na pytanie, wyznaczyć minimalną i maksymalną liczbę odpowiedzi w pytaniu wielokrotnej odpowiedzi (w przypadku macierzy część tych ustawień znajdują się w zakładce kolumny), ustawić komunikat błędu, gdy korespondent nie odpowie na pytanie, a nawet zmienić wariant pytania na inny.

Zmiana ustawień pytania
Importowanie odpowiedzi z innego pytania

Możemy zaimportować odpowiedzi z wcześniej stworzonego pytania. Wystarczy, że z listy rozwijanej wybierzemy z jakiego pytania chcemy zaimportować odpowiedzi. a następnie klikniemy:

Kopiuj - jeśli chcemy przekopiować fizycznie odpowiedzi do pytania lub

Powiąż - jeśli chcemy zachować formatowanie źródłowe odpowiedzi z wybranego pytania. Powiązywanie odopowiedzi może odbywać się na trzy sposoby:

Wybrany/Nie puste/Tak - kopiują się wszystkie odpowiedzi, które były zaznaczone lub nie miały pustej odpowiedzi (w przypadku odpowiedzi otwartej) lub miały zaznaczone 'Tak' w wariancie pytania Tak/Nie

Nie wybrano/puste/nie - kopiują się wszystkie odpowiedzi, które nie były zaznaczone lub miały pustą odpowiedź (w przypadku odpowiedzi otwartej) lub miały zaznaczone 'Nie' w wariancie pytania Tak/Nie

Wszystkie odpowiedzi - kopiują się wszystkie odpowiedzi z wybranego pytania bez względu na udzielone odpowiedzi przez respondenta

Importowanie odpowiedzi

Jeśli chcemy usunąć importowanie odpowiedzi z innego pytania to wystarczy, że przy danym imporcie klikniemy

Linkowanie odpowiedzi
Przywracanie usuniętych odpowiedzi

Jeśli przez przypadek usunęliśmy odpowiedź i chcielibyśmy ją przywrócić to wystarczy, że klikniemy w przycisk Pokaż usunięte, a następnie przy odpowiedzi, którą chcemy przywrócić klikamy w ikonę .

Przywracanie usuniętych odpowiedzi
Tworzenie komunikatu błędu

Do pytania możemy dodać również komunikat o błędzie w zakładce Ustawienia w oknie edycji pytania. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia pytania, jak np. pominięcie go, gdy było obowiązkowe/zaznaczenie zbyt małej lub zbyt dużej liczby odpowiedzi/wpisanie zbyt dużej sumy w pytaniu o sumę, respondent otrzyma odpowiedni komunikat, informujący go, jaki popełnił błąd.

Komunikat o błędzie

Ustawienia kwestionariuszy

Aby zmienić ustawienia ankiety musimy ze strony startowej wybrać daną ankietę oraz wejść w dział Edycja. Tam klikamy w tytuł naszej ankiety, po czym przechodzimy do Ustawienia. Tu możemy ustawić czas trwania ankiety, ustawienia paska dostępu, ustawienia numeracji stron i pytań oraz język ankiety.

Wchodzenie w ustawienia ankiety

Przyciski i etykiety

Dodanie przycisków "Wstecz" i "Stop"

Aby włączyć swobodne poruszanie się w ankiecie należy wejść w zakładkę Przyciski i etykiety w oknie edycji tytułu badania, a następnie zaznaczyć kwadrat przy etykiecie Wstecz, a jeśli chcemy by respondent miał możliwość zatrzymania ankiety w trakcie jej wypełniania to zaznaczamy kwadrat przy etykiecie Stop.

Zmiana nazw przycisków

Zmiana etykiet w ankiecie pozwala na zmianę nazw wszystkich dostępnych przycisków w badaniu, np. "Wstecz" na "Poprzednia strona" czy "Dalej" na "Następna strona". Aby to zrobić należy wejść w zakładkę Przyciski i etykiety i tam dokonać edycji.

Edytowanie etykiet i włączanie swobodnego poruszanie się w ankiecie

Numeracja stron

Aby dokonać zmian w numeracji stron/pytań należy w zakładce Ustawienia wybrać Tak przy Numery strony lub Numery pytania. Domyślnie to ustawienie jest wyłączone.

Włączanie numeracji stron i pytań

Pasek postępu

Aby udostępnić respondentowi informację w jakim stopniu ukończył wypełnianie kwestionariusza (poprzez wyświetlanie u góry wskaźnika postępu) należy w zakładce Ustawienia z listy rozwijanej o nazwie Wskaźnik postępu wybrać Włącz (pasek postępu jest domyślnie włączony). To ile dana strona stanowi procent całości kwestionariusza jest obliczane automatycznie na podstawie liczby pytań na stronie. Możemy także ręcznie ustalić postęp dla każdej ze stron w ustawieniach stron.

Ustawianie postępu na stronie

Czas trwania

Aby ustalić limit czasowy jaki respondent ma na wypełnienie ankiety należy w zakładce Ustawienia zmienić ustawienie Ograniczenie czasowe. Tutaj możemy ustalić limit czasowy dla całej ankiety. By zmienić ograniczenia czasowe dla pojedynczej strony należy wejść w jej ustawienia. Zegar jest widoczny dla respondenta w górnej części ankiety.

Ustawianie czasu trwania ankiety

Logika, grupy badawcze i warunki

Losowość stron, pytań i odpowiedzi

Aby ustawić losowe strony (pytania/odpowiedzi) należy w zakładce Logika przy danej stronie (pytaniu/odpowiedzi) rozwinąć listę w pierwszej kolumnie i wybrać Pomieszaj w grupie A. Strony (pytania/odpowiedzi) z zaznaczoną tą samą grupą będę mieszać między sobą na swoich pozycjach. Jeżeli chcemy by wszystkie strony (pytania/odpowiedzi) mieszały się między sobą wybieramy opcje "Shuffle all page questions".

Ustawianie-losowych-stron

Tworzenie grup i warunków badawczych

Tworzenie grup

Czasami pojawia się potrzeba, aby dane badanie zostało przeprowadzone w dwóch lub więcej losowych grupach czy wymiarach. Jeżeli chcemy utworzyć dwie wersje ankiety, które na jednej ze stron będą różnić się jedynie opisem wprowadzającym do pytania, to w tym celu na danej stronie ankiety umieszczamy oba opisy jako oddzielne elementy strony. Następnie przechodzimy od ustawień logiki ankiety i w zakładce Losowe grupy tworzymy dwie grupy w ramach pierwszego wymiaru.

Tworzenie wymiarów oraz dodawanie grup
Połączenie pytań z grupami

Następnie przy każdym opisie wprowadzającym chcemy ustawiać, aby był widoczny tylko wtedy, gdy respondent zostanie losowo przypisany do odpowiedniej grupy A albo B. W ten sposób osoby przypisane do grupy A zobaczą pierwszy opis i pytanie, a osoby przypisane do grupy B zobaczą drugi opis i pytanie na naszej stronie ankiety. By to zrobić wystarczy przy danym pytaniu rozwinąć pierwszą listę w kolumnie Widoczność, a następnie wybrać odpowiednią grupę z listy. W taki sam sposób możemy przydzielać inne pytania i elementy do utworzonych wcześniej grup.

Podział respondentów na grupy - losowa wersja ankiety

Pytania filtrujące - pomijanie wybranych pytań

Aby określić na jakiej stronie respondent się znajdzie po wybraniu danej odpowiedzi musimy w kolumnie ze znaczkiem rozwinąć listę przy danej odpowiedzi i z niej wybrać, do której strony respondent zostanie przeniesiony. Analogiczną czynność możemy wykonać dla strony, aby określić na jaką stronę przeniesie respondenta po wyświetleniu danej strony.

Zmiana ustawień skip logic

Warunki widoczności

Jeśli chcemy, aby dana strona (pytanie/odpowiedź) była wyświetlana, jeśli wybrano daną odpowiedź w jednym z poprzednich pytań to musimy w kolumnie Widoczność rozwinąć przedostatnią ikonę przy tej stronie (pytaniu/odpowiedzi). Spowoduje to przejście do okna, w którym możemy tworzyć różne struktury logiczne. Możemy tutaj dodać nie tylko zależność od wybranej odpowiedzi, ale także od przynależności do wymiaru. Aby utworzyć pierwszy warunek należy rozwinąć listę Użyj elementu, a następnie sprecyzować swój warunek. Możemy także, dodać kolejny warunek, a między nimi określić relację logiczną. Podobnie, można dodać kolejną grupę i określić logikę pomiędzy grupami, co pozwala na stworzenie bardzo skomplikowanej logiki. W tym oknie spotykamy się z różnymi warunkami logicznymi:

OR - jeśli zostanie spełniony przynajmniej jeden z warunków pomiędzy, którymi jest ten spójnik to cały warunek jest spełniony

AND - aby całe zdanie logiczne było spełnione to muszą być spełnione wszystkie warunki, które są połączone tym spójnikiem

AND => (a AND b AND c) - jeśli respondent zaznaczy wszystkie okreśone przez nas odpowiedzi (a, b i c) to warunek jest spełniony

OR => (a OR b OR c) - warunek jest spełiony jest respondent wybierze przynajmniej jedną z odpowiedzi a, b lub c

NAND => NOT (a AND b AND c) - warunek nie jest spełniony tylko wtedy, gdy respondent wybierze wszystkie odpowiedzi a, b i c

NOR => NOT (a OR b OR c) - warunek jest spełniony, gdy respondent nie wybierze żadnej z odpowiedzi a, b lub c

Tworzenie warunku wyświetlania strony

Punktacja

Dodawanie punktacji

Do każdego pytania i odpowiedzi mamy możliwość dodania punktacji. W ten sposób mamy możliwość zamienienia ankiety w test. Aby to zrobić, należy wejść w zakładkę Punkty z okna edycji pytania.

Dodawanie punktacji

Tworzenie punktacji w teście składa się z trzech etapów:

  1. Ustalenia prawidłowych odpowiedzi
  2. Ustalenia punktów za zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi
  3. Ustalenia punktów za zaznaczenie jednej prawidłowej odpowiedzi
Ustalenie prawidłowych odpowiedzi

Aby ustalić, które z dostępnych odpowiedzi są poprawnymi odpowiedziami musimy zaznaczyć odpowiednie pola po ich lewej stronie.

W pytaniu prostym

Ustalenie prawidłowych odpowiedzi

W pytaniu otwartym

Prawidłowe odpowiedzi w pytaniu otwartym

W pytaniu o liczbę

Prawidłowe odpowiedzi w pytaniu o liczbe

UWAGA: Prawidłowość odpowiedzi jest sprawdzana do jednego miejsca po przecinku, więc dla prawidłowej odpowiedzi "10,1" za prawidłowe zostaną uznane również odpowiedzi "10,2" oraz "10,3".

W pytaniu typu skala

Prawidłowe odpowiedzi w pytaniu typu skala

W pytaniu typu ranking

Prawidłowe odpowiedzi w pytaniu typu ranking

W pytaniu Tak/Nie

Prawidłowe odpowiedzi w pytaniu typu Tak/Nie
Ustalenie punktów za zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi

W zakładca Punkty możemy ustawić ile punktów otrzyma respondent za zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi.

Dodawanie punktacji za wszystkie poprawne odpowiedzi
Ustalenie punktów za każdą prawidłową odpowiedź

Możemy też ustalić ile punktów otrzyma respondent za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi oddzielnie.

Dodawanie punktacji za jedną poprawną odpowiedź

Dodawanie ocen

Aby dodać ocenę, należy wejść w dział Oceny i następnie kliknąć Nowa ocena, po czym ustalić zakres punktów dla każdej oceny. Zakres dolny każdej kolejnej oceny automatycznie zaczyna się od kolejnej liczby całkowitej następującej po górnym zakresie poprzedniej oceny. Możemy także ustalić maksymalną liczbę punktów oraz sumowanie punktów za poszczególne pytania w celu ustalenia poziomu kompetencji.

Ustalanie oceny

Widoczność punktacji

Jeśli chcemy włączyć respondentowi możliwość zobaczenia liczby uzyskanych punktów za każde pytanie po wypełnieniu testu, musimy wejść w zakładkę Ustawienia w polu edycji tytułu ankiety, po czym z odpowiedniej listy rozwijanej wybrać opcję Włącz.

Włączanie widoczności punktacji za każde pytanie

Widoczność wyniku końcowego i oceny

Możemy również w tej samej zakładce włączyć widoczność wyniku końcowego i jego oceny końcowej, jaki uzyskał respondent po wypełnieniu testu. Wystarczy z odpowiedniej listy rozwijanej wybrać opcję Włącz.

Włączanie widoczności wyniku końcowego

Zbieranie danych

Kolektory

Czym są kolektory i do czego służą?

W ramach jednej ankiety możemy potrzebować przyporządkować naszych respondentów do grup. W takim celu potrzebne nam będą kolektory, które możemy przyrównać do pudełek, w których zbieramy dane z naszej ankiety. Każdy respondent przypisany jest o któregoś kolektora (pudełka) i tam też trafiają dane, jak wypełnił on kwestionariusz. Podział na grupy może być zależny od przynależności osób do grup społecznych (studenci prawa, studenci biologii, studenci fizyki, itp.) czy od sposobu zgłoszenia do ankiety (ankieta ze strony internetowej, z zaproszenia mailowego, wykonana na zajęciach).

Dodawanie kolektora, usuwanie i przywracanie kolektora

Każda ankieta domyślnie ma ustawiony już jeden kolektor. Aby dodać ich więcej należy wejść w daną ankietę i wybrać dział Kolektory/Linki, a następnie kliknąć przycisk Nowy kolektor. Każdy kolektor ma inny link oraz możliwe inne ustawienia. Wypełnienie przez respondenta ankiety z danego linku decyduje o przypisaniu jego odpowiedzi odpowiadającemu mu kolektorowi.

Dodawanie nowego kolektora

Aby usunąć dany kolektor, należy wejść w edycję kolektora (klikamy w nazwę kolektora), a następnie wejść w zakładkę Ustawienia i kliknąć przycisk Usuń, który znajduje się na samym dole. Pojawi się okno, którym musimy wybrać co powinno się stać z rekordami, które należą do tego kolektora (możemy je usunąć lub przenieść do innego kolektora) i potwierdzić czynność.

Usuwanie kolektora

Aby przywrócić kolektor musimy wrócić do podglądu kolektorów, kliknąć przycisk Pokaż usunięte, a potem ikonę przy kolektorze który chcemy przywrócić.

Przywracanie usuniętego kolektora

Ustawienia kolektora

Aby wejść ustawienia kolektora należy wejść do działu Zbieraj dane (Linki) w danej ankiecie i przejś do zakładki Ustawienia.

Wchodzenie w ustawienia kolektora

Aby zmienić nazwę kolektora i język należy w zakładce Ustawienia kliknąć w obszar z tytułem, a pod spodem wybrać język w jakim ta ankieta dla tego kolektora ma być przeprowadzona. Możemy również pominąć wiadomość powitalną w miarę upodobań.

Zmiana nazwy oraz języka kolektora

Ograniczenie dostępu do ankiety

Czasami zachodzi potrzeba, aby dostęp do ankiety był ograniczony. W naszym systemie mamy możliwość założenia hasła, określenia czasu w jakim ankieta jest dostępna, określenia maksymalnej liczby odpowiedzi oraz ograniczenia liczby odpowiedzi z jednego IP. Jest też możliwość ograniczenia dostępu do ankiety poprzez podanie przez respondenta tokena. Wszystkie te ograniczenia możemy ustalić w zakładce Ustawienia w części Ograniczenia

Ograniczanie dostępu do ankiety

Przekierowanie respondenta po zakończeniu ankiety

Normalnie po zakończeniu wypełniania ankiety zostajemy na stronie z pożegnaniem. Jest jednak możliwość, aby po zakończeniu ankiety, respondent został przekierowany na daną stronę lub sprawdził arkusz odpowiedzi. W tym celu musimy w dziale Kolektory/Linki w zakładce Ustawienia przewinąć stronę do części Przy ukończonej odpowiedzi. Przy opcji przekieruj znajdują się dwie rozwijane listy: z pierwszej możemy wybrać jakiego rodzaju przekierowanie chcemy zastosować: do linku zewnętrznego, do podglądu odpowiedzi, do podglądu odpowiedzi wraz z zaznaczonymi poprawnymi odpowiedziami i punktacją lub strony startowej ankiety. Z drugiej listy rozwijanej wybieramy czas po jakim respondent zostanie przekierowany. W przypadku przekierowania do linku zewnętrznego trzeba podać link w polu obok.

Po zakończeniu ankiety

Powiadomienia o ankiecie

Możemy też chcieć otrzymywać powiadomienia o pojawieniu się nowej odpowiedzi w naszym kwestionariuszu lub też wysyłać respondentowi potwierdzenie wypełnienia ankiety. Możemy to zrobić w dziale Kolektory/Linki w zakładce Ustawienia w części Przy ukończonej odpowiedzi. Domyślnie powiadomienie o nowej odpowiedzi jest wysyłane na adres email właściciela ankiety, można to zmienić w okienku Powiadom o nowej odpowiedzi.

Powiadomienia o ankiecie

Edycja linku

Zdarzają się sytuacje, w którym link (token) przekazujemy na kartce więc chcemy, żeby był on krótki i łatwy do przepisania. W celu edytowania linku musimy w zakładce Ustawienia przewinąć stronę do części Link, w którym znajdują się pola, w które możemy wpisać pożądaną domenę linku oraz jego kod zabezpieczający.

Edycja linku do ankiety

Włączanie/wyłączanie identyfikacji respondenta

Aby włączyć lub wyłączyć identyfikację respondenta należy wejść w dział Kolektory/Linki, a następnie z rozwijanej listy wybrać Identyfikacja włączona. UWAGA: Zmiana ustawień identyfikacji możliwa jest jedynie gdy nie ma żadnych zarejestrowanych odpowiedzi.

Włączanie identyfikacji respondenta

Po włączeniu identyfikacji w dziale Kolektory/Linki po wybraniu kolektora w zakładce Ustawienia pojawi się część Informacje osobiste. To tam mamy możliwość ustalenia, jakie dane osobowe chcemy uzyskać od respondenta, który wypełni nasz kwestionariusz (dla każdego kolektora te ustawienia mogą być inne).

Określanie zakresu identyfikacji respondenta

Rekordy - edycja, eksport

Rekord to pojedynczy arkusz odpowiedzi respondenta. Każdy rekord zawiera zmienne: "Kolektor", "czas rozpoczęcia", "Status:zakończone/w trakcie" oraz jeśli ankieta wymaga identyfikacji to dodatkowo: "Email", "Nazwa", "ID".

Edycja arkusza odpowiedzi

Aby edytować odpowiedź należy przejść do działu Rejestr. Tutaj znajdziemy wszystkie rekordy (zarówno ukończone, jak i niedokończone). Aby edytować daną odpowiedź należy przy wybranym rekordzie kliknąć w ikonę . Wyskoczy nam okno edycji rekordu w którym, możemy zmienić zarówno dane osobowe respondenta jak i jego odpowiedzi. Aby zobaczyć token respondenta należy kliknąć w , a ukaże się nam okno w wyświetonym tokenem. Aby usunąć dany rekord klikamy w . Usunięty rekord można przywrócić poprzez kliknięcie przy usuniętej odpowiedzi. Czasami zachodzi potrzeba, aby respondent mógł poprawić swoją odpowiedź, wtedy trzeba wyczyścić token, z którego przeszedł do ankiety. W tym celu należy kliknąć przy rekordzie z danym tokenem.

Zarządzanie rekordami
Eksportowanie rekordów

Jeśli identyfikacja respondenta jest włączona to mamy możliwość eksportowania rekordów wraz z podanymi danymi przez respondenta. Aby eksportować dane należy wybrać daną ankietę i przejść do działu Rekordy, a następnie do zakładki Eksport. Tutaj musimy wybrać dane do eksportu oraz kolektor, z którego chcemy te dane eksportować. Na koću musimy wybrać do jakiego formatu chcemy eksportować - do formatu CSV czy do Excela.

Eksportowanie rekordów

Zaproszenia do ankiet i testów

Często nasze ankiety są do ograniczonej liczby odbiorców, na których maile wysyłamy zaproszenia. Cały proces zapraszania można szybko wykonać z poziomu naszej strony. Wystarczy, że wybierzemy z bocznego menu dział Zaproszenia, a następnie klikniemy Wyślij nowe zaproszenie. Ukaże się nam okno, w którym możemy edytować treść oraz tytuł maila, a także adresy, na które zaproszenia zostaną wysłane.

Wysyłanie zaproszeń

Tokeny i importowanie tokenów

Do czego służą tokeny?

Chcąc zabezpieczyć się przed kilkukrotnym wypełnieniem ankiety przez tego samego respondenta, możemy zastosować tokeny. Są to linki (lub sam kod zabezpieczający, który znajduje się na końcu linku), z których można wypełnić ankietę tylko raz. Każdy link różni się kodem zabezpieczającym. W naszym systemie tokeny można wygenerować na kilka sposobów.

Generowanie tokenów przy wysyłaniu zaproszenia

Pierwszym sposobem na stworzenie tokena jest wpisanie {LINK} zamiast ogólnego linku do ankiety w zaproszeniu mailowym z poziomu naszego systemu. Dla każdego maila zostanie wygenerowany oddzielny link (token), z którego mogą wypełnić ankietę. Dodatkowo w rekordach od razu do danego tokena jest przypisywany adres mailowy.

Tworzenie tokena w zaproszeniu
Generowanie pustych tokenów

Mamy także możliwość wygenerowania pustych tokenów, który nie jest skojarzony z żadnym adresem e-mail czy innymi danymi. Aby to zrobić należy wybrać dział Rekordy z bocznego menu i przejść do zakładki Tokeny. W dolnej części tej zakładki znajduje się część o nazwie Generuj puste tokeny. Z listy rozwijanej należy wybrać, do którego kolektora chcemy stworzyć tokeny, a następnie w polu obok wpisać interesującą nas liczbę tokenów, które chcemy wygenerować oraz kliknąć Generuj.

Generowanie pustych tokenów
Importowanie adresów e-mail jako tokeny

Aby importować adresy e-mail jako tokeny należy wybrać dział Rekordy z bocznego menu, a następnie wejść w zakładkę Tokeny. W pustym polu wpisujemy wszystkie adresy, które chcemy importować jako tokeny (każdy w oddzielnym wierszu), a następnie z listy rozwijanej wybieramy kolektor, do którego chcemy importować tokeny i klikamy Importuj. W rekordach w wybranym kolektorze zostały utworzone nowe tokeny, do których zostały przypisane odpowiednie adresy e-mail. Ta metoda różni się od pierwszej, tylko tym, że tutaj nie są wysyłane maile.

Importowanie adresów e-mail jako tokeny

Zawartość spersonalizowana

Przy wysyłaniu zaproszeń czy też generowaniu tokenów jako import adresów e-mail, jest możliwość stworzenia zawartości spersonalizowanej, czyli fragmentów tekstu, które są będą inne zależnie od tokena czy adresu e-mail. Taką zawartość dynamiczną można umieścić zarówno w treści e-maila jak i treści ankiety. Aby to zrobić musimy wybrać dział Zaproś z bocznego menu. Zawartość dynamiczną tworzymy przy użyciu formatu CSV, w polu na wpisanie adresów e-mail. Pierwsza linijka kodu zawiera nazwy zmiennych jakich będziemy używali przy czym pierwsze trzy zmienne są określone i nie można ich zmieniać oraz każda zmienna jest oddzielona od siebie średnikiem. W nazwach zmiennych nie można używać znaków polskich oraz znaków specjalnych (z wyjątkiem podkreślenia). Przykład:

Tworzenie zawartości dynamicznej

Następnie, wpisując w ankietę lub zaproszenie nazwę kolumny w nawiasach klamrowych, będziemy mogli uzyskać zawartość dynamiczną. Przykład:

Zastosowanie zawartości dynamicznej

Kody promocyjne

Aby zająć się edycją kodów promocyjnych należy w wybranej ankiecie nacisnąć przycisk "Kody promocyjne" w sekcji Zbieraj dane. Tutaj możemy wygenerować lub wpisać swoją listę kodów, które zostaną przydzielone naszym respondentom po wypęłnieniu ankiety razem z wiadomością pożegnalną. Należy wybrać jedną lub kilka opcji spośród: "używając cyfr", "używając małych liter", "używając WIELKICH LITER" lub wpisać swoją listę kodów jeden pod drugim (jeśli lista będzie krótka kody będą się powtarzać) i nacisnąć przycisk Zapisz. Generowanie kodow promocyjnych

Wyniki

Analizowanie wyników

Podsumowanie

Po wejściu w dział Wyniki i zakładkę Analiza wyników mamy dostęp do infomacji na temat ilości wypełnionych ankiet w danych kolektorach, a także podsumowanie ich wyników - czyli zsumowania ilości odpowiedzi w wybranych pytaniach.

Podgląd wyników
Filtr zakresu dat

Klikając na ikonę kalendarza pod listą kolektorów możemy wybrać zakres dni, dla których wyniki nas interesują. Po wybraniu ukaże nam się ilość ankiet oraz podsumowanie ankiet z tego okresu.

Filtr daty dla wyników
Filtr odpowiedzi

Klikając na ikonę filtru pod listą kolektorów możemy wybrać tylko ankiety, którę zawierają interesującą nas odpowiedź lub kilka odpowiedzi (łączenie odpowiedzi przebiega tak jak w "warunkach widoczności" w zakładce Logika). Po wybraniu ukażą nam się ilość ankiet i podsumowanie tylko pasujących rekordów

Filtr odpowiedzi dla wyników

Tabele krzyżowe

Tabele krzyżowe służą do pokazywania zależności między odpowiedziami w dwóch pytaniach. Żeby użyć tego narządzia wystarczy wejść w zakładkę Tabele krzyżowe i z rozwijanej listy wybrać które odpowiedzi mają służyć jako Wiersze, a które jako Kolumny.

Tabele krzyżowe

Eksportowanie wyników

Eksportowanie wyników jest dostępne do dwóch formatów: format CSV oraz format programu Excel. Przed załadowaniem danych powinniśmy zaznaczyć jakie dane oraz jak opisane nas interesują. Nasze wybory zaznaczamy w "Opcjach eksportowania" oraz "Eksportowanych kolektorach", a następnie naciskamy Eksport do CSV lub Eksport do Excel w zależności od preferencji.

Eksport wyników

Badanie 180/360 stopni

Co to jest badanie 360 stopni?

Ocena 360 stopni polega na zbieraniu informacji zwrotnych na temat skuteczności zachowań ocenianej osoby z wielu źródeł – od niej samej, od jej przełożonych, podwładnych, kolegów, klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to proces, w którym porównuje się samoocenę konkretnych umiejętności z oceną tych umiejętności dokonaną przez innych ludzi, którzy na co dzień obserwują pracę ocenianej osoby.

Badanie 360 stopni

Jak stworzyć badanie 180/360 stopni?

Pierwszym etapem po stworzeniu ankiety jest podanie osobie ocenianej specjalnego linku, który znajdziemy w zakładce 360°, w ustawieniach danego kolektora. Kolejnym etapem jest utworzenie grup oceniających, które będą oceniali daną osobę.

Tworzenie grup oceniających

Czynność tą wykonujemy w tej samej zakładce,w której znajduje się link dla osoby oceniającej. Jeśli już utworzyliśmy grupy to musimy rozesłać link ogólny do ankiety osobom, które będą należały do jednej z grup oceniających zabezpieczając się przed wielokrotnym wypełnieniem ankiety przez tą samą osobę korzystając np. z funkcji tokenów. Każda osoba wypełniająca ankietę będzie musiała wybrać grupę, do której należy. Wchodząc później w podgląd rekordów, ID takiej osoby będzie odpowiadało wybranej grupie, natomiast ID osoby ocenianej ma ID __subject__

Podgląd rekordów w badaniu 360 stopni

Wyniki badania typu 360 stopni

Wyniki do badania typu 360 stopni możemy sprawdzić w dziale Wyniki w zakładce Analiza wyników w części 360°.

Wyniki badania 360 stopni

Praca w grupie

Na naszej stronie można także udostępniać ankiety w grupach oraz określać zakres dostępu dla innych użytkowników lub grup. Aby to zrobić należy wejść w daną ankietę, a następnie przejść do działu UPraca grupowa. Aby udostępnić ankietę użytkownikowi należy wpisać adres e-mail użytkownika w pierwsze pole, a następnie kliknąć Udostępnij. Dla użytkownika, którego udostępniliśmy ankietę możemy teraz ograniczyć lub rozszerzyć uprawnienia w zakresie edycji ankiety, zbierania danych oraz dostępu do wyników. Jeśli pracujemy w dużych grupach to możemy utworzyć sobie grupę roboczą i dla niej określić uprawnienia, jakie będzie posiadał każdy członek tej grupy. Po utworzeniu grupy należy klikąć przycisk , aby wyświetlić uprawnienia dla grup.

Udostępnianie prywatne oraz w grupie

Przy dodawaniu osoby do grupy możemy zaznaczyć opcje 'Współudostępnianie' co znaczy, że nie tylko my w tej grupie możemy udostępniać ankietę, ale także osoba z włączoną możliwością współudostępniania.

Włączanie współudostępniania w grupie

Udostępnianie publiczne

Jeśli chcemy się podzielić publicznie naszą ankietą, ale nie dając możliwości na jej edycję to możemy to zrobić w dziale Udostępnij publicznie. Do udostępnionej ankiety możemy także dodać opis. Aby cofnąć udostępnienie danej ankiety, wystarczy, że klikniemy przycisk Anuluj

udostepnianie-publiczne

Od teraz wszystkie osoby na serwerze mogą obejrzeć twoją ankietę. Wystarczy, że znajdą ją na stronie głównej (trzeba być wylogowanym) w części Skorzystaj z gotowych wzorów. Ponadto mają możliwość, aby taką ankietę skopiować dla siebie. Wystarczy, że przy wejściu w daną ankietę wpiszemy swoje dane do logowanie na konto i klikniemy Kopiuj.

Wyszukiwanie publicznie udostępnionych ankiet

Podłączenie pod platformę e-learningową

Coraz częściej kursy różnego rodzaju odbywają się na platformach e-learningowych. W celu przeprowadzenia testu na platformie można podłączyć ankietę z profitestu. Dane potrzebne do połączenia LTI można znaleźć dziale Kolektory/Linki po wybraniu kolektora w zakładce Publikacja. Resztę ustawień można znaleźć na platformie, z której się korzysta.

Podłączanie platform e-learningowych