ProfiTest

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świebodzin

W związku z opracowywaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zwracamy się z prośbą do wszystkich Zarządców budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świebodzin o wypełnienie poniższej ankiety. Zgromadzone w ten sposób dane pozwolą na identyfikację funkcjonujących na terenie Gminy Świebodzin systemów grzewczych, określenie poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszacowanie możliwych do osiągnięcia oszczędności energii w kolejnych latach. Wszystkie podane przez Państwa dane będą traktowane jako dane poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby przygotowania ww. dokumentu.