ProfiTest

Neurobiologiczne i zdrowotne skutki dostępu do pornografii - próba diagnozy problemu

Szanowni Państwo,
celem ankiety jest próba oceny wpływu pornografii na funkcjonowanie człowieka w kontekście psychospołecznym, neurobiologicznym i zdrowotnym oraz zbadanie opinii środowiska studenckiego na temat jej użytkowania. Ankieta ma charakter w całości anonimowy a zebrane wyniki badań posłużą opracowaniu naukowemu.
Mając świadomość zarówno delikatności tematu, ale również przewidując istotność wkładu, jaki mogą wnieść otrzymane wyniki w dalszy rozwój badań, uprzejmie proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi.


Dziękuję za wzięcie udziału w badaniu.


Aleksandra Dwulit,
studentka kierunku Terapia zajęciowa
(Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)