ProfiTest

OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY DOBRE - ANKIETA

W związku z trwającymi przygotowaniami nad stworzeniem programu rewitalizacji Wójt Gminy Dobre zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jej celem jest poznanie opinii mieszkańców i innych podmiotów związanych z terenem gminy Dobre w kontekście problemów, do których odnosi się rewitalizacja. Badanie jest anonimowe, a wyniki posłużą jedynie do opracowania programu rewitalizacji dla gminy Dobre.


Ankietę należy wypełnić do dnia 31.10.2016 r.


Rewitalizacja - proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.


Rewitalizacja jest długofalowym procesem, który prowadzony będzie na terenie gminy Dobre do 2020 roku. W związku z faktem, że efekty programu rewitalizacji nie pojawiają się od razu, konieczne jest przygotowanie długoletniego programu działań w tym zakresie.