ProfiTest

Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego

Celem niniejszej ankiety jest poznanie opinii przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorstw prywatnych i organizacji pozarządowych na temat roli, jaką publiczne uczelnie zawodowe (państwowe wyższe szkoły zawodowe) odgrywają w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracy z tymi uczelniami.

Ankieta jest anonimowa, składa się z 15 pytań, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. W toku prowadzonych badań udzielone odpowiedzi będą podlegały agregacji i uogólnieniom, co tym samym uniemożliwi jakąkolwiek identyfikację pojedynczych respondentów. Wyniki badania zostaną uwzględnione w pracach zmierzających do zbudowania modeli funkcjonowania publicznych uczelni zawodowych sprzyjających procesowi rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Z góry bardzo dziękuję za udział w badaniu i poświęcony czas.

Artur Zimny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
badanie.pwsz@konin.edu.pl