ProfiTest

KWESTIONARIUSZ OCENIAJĄCY NAKŁAD CZASU PRACY STUDENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

Celem badania jest kalkulacja i analiza nakładu czasu pracy potrzebnego do zaliczenia przedmiotu przez studentów.

Badanie nie jest anonimowe ale Twoje dane są potrzebne tylko do analiz ocen i nakładu czasu pracy studentów na ich uzyskanie. Do analiz zostaną wykorzystane tylko dane liczbowe podawane przez studentów. Natomiast dane osobowe są potrzebne tylko do dopasowania ocen uzyskanych przez studentów, do podanego wcześniej przed wystawieniem tych ocen, nakładu czasu pracy.

Badanie Zespołu ds. weryfikacji wiedzy o ECTS na Wydziale Zarządzania:
kierownik - dr Krzysztof Śmiatacz - email:  smiatacz@utp.edu.pl