ProfiTest

Tworzenie kwestionariuszy ankiet i testów


 1. Czym różni się ankieta anonimowa od kwestionariusza osobowego i testu
 2. Dostępne typy pytań
 3. Dodawanie nowej ankiety lub testu
 4. Kopiowanie, usuwanie oraz wyszukiwanie kwestionariuszy
 5. Jak zmienić tytuł kwestionariusza, dodać logo, edytować przyciski, wiadomość powitalną oraz pożegnalną
 6. Jak zmienić tytuł strony
 7. Jak dodać pytanie lub stronę do ankiety lub testu
 8. Jak skopiować pytanie lub stronę
 9. Jak zmienić kolejność pytań i stron
 10. Usuwanie i przywracania stron i pytań w kwestionariuszu
 11. Edycja pytań ankiet i testów

Czym różni się ankieta anonimowa od kwestionariusza osobowego i testu?

W systemie dostępne są następujące rodzaje kwestionariuszy:

Ankieta anonimowa to najprostszy kwestionariusz, w którym tożsamość respondentów nie jest ujawniana. W zebranych wynikach brak jest informacji o tym, kto udzielił, a kto nie oraz która odpowiedź przez kogo została udzielona.

Kwestionariusz osobowy to rozszerzenie zwykłej ankiety anonimowej o możliwości powiązania odpowiedzi z osobą (sprawdzenia kto i jak odpowiadał). Jeżeli wysyłane były zaproszenia do ankiety z poziomy serwisu to w zebranych wynikach będzie widnieć informacja o adresie email przypisanym do danego arkusza odpowiedzi.

Test jest rozszerzeniem kwestionariusza osobowego o dwie podstawowe możliwości. Po pierwsze możemy przed rozpoczęciem testu poprosić osobę o podanie swoich danych identyfikacyjnych (np. email, imię i nazwisko, numer ID). Dane te będą skojarzone z odpowiedzą danej osoby i będą widoczne na liście zebranych arkuszy odpowiedzi (będzie wiadomo jak dana osoba odpowiadała). Po drugie w ramach testu możemy ustalić punktację za udzielnie prawidłowej odpowiedzi, a także możemy ustalić czas przeznaczony na rozwiązanie testu.

Dostępne typy pytań

W systemie dostępne są następujące typy pytań:

Dodawanie nowej ankiety lub testu

Na stronie głównej (menu Start) wybieramy opcję "+ Nowa" i z rozwijanego menu klikamy w rodzaj kwestionariusza jaki chcemy utworzyć (ankietę anonimową, kwestionariusz osobowy lub test). Zostanie utworzony wówczas nowy kwestionariusz, a system przeniesie nas od razu do jego edycji. Dodatkowo na stronie głównej, na liście naszych kwestionariuszy pojawi się nowy wpis z utworzoną właśnie ankietą lub testem.

+ Nowa | ankieta, kwestionariusz, test

Kopiowanie, usuwanie oraz wyszukiwanie kwestionariuszy

Na stronie głównej znajduje się lista wszystkich kwestionariuszy. W dostępnym u góry listy polu wyszukiwania możemy filtrować widoczne kwestionariusze wpisując fragment nazwy ankiety lub testu. Każdy wpis na liście ma skrót do edycji oraz do wyników. Z poziomu listy możemy usunąć wybraną ankietę lub test oraz skopiować wybrany kwestionariusz. Skopiowany kwestionariusz pojawi się na górze listy, a my zostaniemy przeniesieni do edycji utworzonej właśnie kopi.

Lista ankiet i testów | edycja, kopiowanie, usuwanie

Usunięte kwestionariusze trafiają do kosza, skąd po 30 dniach są permanentnie kasowane. Do tego czasu można przywrócić wybrany kestionariusz.

Usuwanie i przywracanie usuniętych elementów kwestionariusza

Jak zmienić tytuł kwestionariusza, dodać logo, edytować przyciski, wiadomość powitalną oraz pożegnalną?

W celu zmiany tytułu kwestionariusza musimy ze strony startowej wybrać daną ankietę oraz wejść w jej edycję. Następnie klikamy w obszar zawierający tytuł ankiety (po najechaniu myszką obszar ten zostanie zaznaczony ramką). Pojawi się wówczas okienko umożliwiające edycję tytułu, treści wiadomości powitalnej i pożegnalnej oraz etykiet. W oknie tym będziemy mogli również dodać własne logo do ankiety czy testu.

W tym miejscu możemy też zmienić treści etykiet dla naszej ankiety lub testu. Etykiety to treści przycisków nawigacyjnych oraz główny komunikat błędu, który pojawia się na samej górze kwestionariusza gdy osoba udzieli nieprawidłowej odpowiedzi i będzie chciała przejść do następnej strony.

Edycja tytułu, dodanie logo, wiadomość powitalna i pożegnalna, etykiety

Jak zmienić tytuł strony?

Edycja tytułu strony wygląda podobnie do edycji tytułu kwestionariusza. Musimy wejść w edycję danej ankiety a następnie najechać na obszar tytułu danej strony. Po kliknięciu wyświetli się ramka, z której musimy wybrać opcję "edycja".

Zmiana tytułu strony

Jak dodać pytanie lub stronę do ankiety lub testu?

Aby dodać pytanie do kwestionariusza należy najechać myszką lub kliknąć w tytuł już istniejącej strony. Następnie klikamy opcję "dodaj", wybieramy czy nowa strona ma być dodana przed czy za istniejącą już stroną i klikamy w opcję "Nowa strona"

Pytania są dodawane do stron ankiety lub testu. Aby dodać nowe pytanie należy kliknąć lub najechać myszką na tytuł istenijącej strony i z dostępnego menu wybrać opcję "dodaj". Następnie klikamy w wybrany rodzaj pytania. Dodatkowo przed wstawieniem pytania możemy wybrać czy dane pytanie będzie dodane na górze czy na dole strony.

Podobnie możemy najechać myszką lub kliknąć w treść istniejącego już pytania, wybrać opcję "dodaj" i wstawić nowe pytanie za lub przed istniejącym pytaniem.

Dodawanie nowych pytań i stron do ankiety lub testu

Jak skopiować pytanie lub stronę

Aby skopiować wybrany element ankiety lub testu wystarczy najechać na niego myszką (ewentualnie kliknąć) aby pojawiło się menu edycji danego elementu. Klikamy wówczas w przycisk "kopiuj", a następnie w przycisk "dodaj". W rozwiniętym menu dodawania widoczna jest opcja wklejania skopiowanej strony lub pytania (należy w nią kliknąć).

Kopiowanie pytania lub strony w ankiecie lub teście

Jak zmienić kolejność pytań i stron

Aby zmienić kolejność pytań lub stron w ankiecie wystarczy aktywować menu edycji danego pytania lub strony (najechać na ich obszar myszką lub kliknąć w ten obszar). Następnie za pomocą strzałek możemy przesuwać wyżej lub odpowiednio niżej dane pytanie lub stronę w strukturze naszej ankiety lub testu.

Zmiana kolejności pytań w ankiecie

Usuwanie i przywracanie stron i pytań w kwestionariuszu

Każdy usunięty element trafia do "Kosza". Zawartość "Kosza" przechowywana jest przez 30 dni. W tym czasie możliwe jest odzyskanie uprzednio usuniętych plików. Aby przywrócić usunięty element należy przejść do "Kosza". Jeśli klikniemy w strzałkę po prawej stronie wybrany element będzie ponownie widoczny w ankiecie. Widoczne będą również wyniki z nim powiązane.

Usuwanie i przywracanie usuniętych elementów kwestionariusza

Edycja pytań ankiet i testów

Aby przejść do edycji wybranego pytania wystarczy najechać na jego obszar lub kliknać, a następnie z menu wybrać opcję "edycja". Pojawi się wówczas okienko z dostępnymi zakładkami ustawień.