ProfiTest

Możliwości ankiet i testów - porównanie kont

Testuj przez 30 dni
za darmo dowolny pakiet

PRESTIŻ PREMIUM PLUS FREE
Wybierz Wybierz Wybierz Wybierz
Bez limitu
Liczba zbieranych odpowiedzi
Liczba ankiet, pytań, odpowiedzi, kolumn w pytaniu
Czas trwania ankiety/testu
Liczba wysyłanych zaproszeń i przypomnień
Personalizacja ankiety/testu
Własna wiadomość powitalna oraz jej pominięcie, własna wiadomość pożegnalna
Brak reklam wyświetlanych respondentowi po zakończeniu ankiety/testu
Przekierowanie respondenta na własną stronę po zakończeniu ankiety/testu
Własne logo
White labels - urkycie stopki oraz innych elementów identyfikujących nasz serwis
Umieszczenie ankiety we własnej domenie np. badania.moja-firma.pl
Zbieranie odpowiedzi
Wskaźnik postępu z możliwością kalibracji
Wiele kolektorów (linków) do jednego kwestionariusza - możliwość podziału osób, ze względu na źródło pochodzenia, QR kody
Możliwość identyfikacji osób udzielających odpowiedzi po adresie email, nazwie, identyfikatorze lub tokenie
Ograniczenie dostępu do kwestionariusza ankiety/testu za pomocą hasła, tokenu, w wybranym przedziale czasowym, za pomocą cookie i adresu IP oraz za pomocą ustalenia limitu osób
Przyznawanie kodów promocyjnych za udzielenie odpowiedzi
Wysyłanie własnych zaproszeń i przypomnień do ankiety/testu wraz ze statystykiami wysyłki/otwarcia/ukończenia kwestionariusza
Podpięcie własnego konta pocztowego do realizacji wysyłki zaproszeń
Zbieranie danych offline za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne dla systemu Android
Możliwość dołączania załączników do kwestionariuszy przez osoby udzielające odpowiedzi
Analiza wyników
Sumaryczne zestawieni wyników kwotowo, procentowo i graficznie
Podstawowe statystyki dla wyników liczbowych
Podgląd odpowiedzi otwartych i komentarzy
Eksport pełnych danych do CSV, Excel
Podgląd i edycja poszczególnych arkuszy odpowiedzi
Modłuł analizy danych - filtrowanie, tabele krzyżowe, wykresy
Inteligentna edycja bez utraty zebranych danych
Wszystkie typy pytań z mnóstwem opcji konfiguracji (m.in. obowiązek odpowiedzi, ograniczenia minimum i makismum, komentarze, odpowiedzi wyłączne)
Podział ankiety na strony, losowa kolejność stron/pytań/odpowiedzi,
Edycja treści przycisków nawigacyjnych i komunikatów błędu.
Realizacja losowo przydzielanych warunków badawczych oraz uzależnienie kolejnych pytań od wcześniejszych odpowiedzi - filtracja skip-logic oraz show-logic
Dodawanie filmów YouTube i Vimeo do pytań oraz zdjęć do pytań i odpowiedzi
Kopiowanie całych ankiet, poszczególnych stron i pytań, możliwość zmiany wariantu pytania
Usuwanie do kosza oraz przywracania stron/pytań/odpowiedzi i zmiana ich kolejności bez ryzyka utraty wyników
Edytor WYSIWYG dla zaawansowanej edycji treści pytań
Testy
Określenie czasu trwania całego testu lub posczególnych stron
Przypisanie punktacji poszczególnym odpowiedziom lub za prawidłowe rozwiązanie pytania
Pynktacja dla pytań jedno i wielokrotnego wyboru, pytań o liczbę, skal, pytań rankigowych oraz otwartych
Udostępnianie ankiety/testu
Moduł tłumaczenia ankiety/testu - zbieranie danych w wielu wersjach językowych za pomocą jednego kwestionariuza
Praca grupowa - tworzenie grup, zarządzanie uczestnikami, udostępnianie grupom wybranych kwestionariuszy do edycji, zarządzania zbieraniem danych lub wglądu do wyników
PRESTIŻWybierz PREMIUMWybierz PLUSWybierz FREEWybierz